"Господ и дяволът правят света" и библейският мит за Сътворението

Основната цел на урока беше да се преговорят знания за митологичния и фолклорния модел за света , да се надградят уменията за сравнителен анализ между изучаваните текстове, да се упражни груповата работа и да се отчетат резултатите от нея.


Прикачен файл:

Автор: Дернева

Качено на: 13.11.2018