Лично местоимение. Възвратно лично местоимени

Разработката е подходяща е за ученици с обучителни трудности. Презентацията следва хода на урока.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 10.01.2019