Българско възраждане

Презентацията представя Българското възраждане като литературен период. Обяснява приликите и разликите с Ренесанса в Европа.


Прикачен файл:

Автор: Elena Ivanova

Качено на: 20.12.2018