Западноевропейски модернизъм

Урокът разглежда същността на модернизма като явление в литературата. Прави се съпоставка с романтизма и реализма.


Прикачен файл:

Автор: Деляна

Качено на: 18.12.2018