Модернизъм в литературата

Урокът е за нови знания. Целта му е чрез осмисляне на понятието "модерен" и чрез наблюдение на текстове за и на модернизма да се вникне в неговата същност като направление в литературата.


Прикачен файл:

Автор: Любима Стайкова

Качено на: 02.01.2019