Добри Чинтулов "Вятър ечи, Балкан стене"

Урок за нови знания. Презентацията е за урок с ученици билингви Творческа история и повод за създаване на стихотворението,значение на заглавието, жанрова характеристика, основна тема, основни мотиви и чувства в стихотворението


Прикачен файл:

Автор: Ana Georgieva

Качено на: 11.12.2018