Урок на тема: "Вълшебното в приказката "Тримата братя и златната ябълка"

Преговор и нови знания за частта "Фолклор". Урокът е реализиран в ОУ "Л. Каравелов" - с. Бяла река


Прикачен файл:

Автор: Георги Делов

Качено на: 07.12.2018