Урок по литература в 11. клас на тема „Хаджи Димитър и Васил Левски в паметта на българския народ“

Под ръководството на проф. д.н. Александър Панов учениците осмислят връзката между Ботевите творби „Хаджи Димитър“ и „Обесването на Васил Левски“, от една страна, и митологичния и евангелския културен механизъм, от друга. Чрез демонстративния урок се предлага богат набор от практически решения за обучението по литература.


Прикачен файл:

Автор: Георги Делов

Качено на: 05.12.2018