Урок по литература 5 клас

„Тримата братя и златната ябълка“ – основни моменти в приказката и съотнасянето им към модела на вълшебната приказка


Прикачен файл:

Автор: Димитрина Тачева

Качено на: 21.11.2018