Житейската равносметка

Разработката на урока подпомага задълбоченото вникване в темата, разбирането на важността на проблема. Учениците се запознават с подходящ текст и участват в беседа, като изразяват лично мнение, съпоставяйки проблема от литературното произведение със своя житейски опит.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 02.12.2018