Подготовка за отговор на научен въпрос

Урокът е с практическа насоченост. Методическият подход позволява учениците да затвърдят знанията за научен текст и да ги приложат на практика при създаването на такъв. Темата е разработена за ученици билингви.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 02.12.2018