"Художник", Веселин Ханчев. Авторът, произведението

Презентацията е подходяща за ученици с обучителни трудности. В нея е посочен и отговорът на въпроса КАКВО ЦЕЛИМ ДНЕС? : Да се запознаем с нов автор. Да прочетем и възприемем лирическа творба. Да развием умения за анализ на стихотворение: определяне на жанр, композиция, чувства, картини, тема … Да развием умения и навици за подбор на цитати като доказателства. Да научим нови думи. Да изградим усет към българския език. Да възпитаме у нас отношение към изкуството. Да обогатим представата си за ролята на изкуството.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 02.12.2018