Мотивът за острова и неговите разночетения през Просвещението и Романтизма

Съпоставка между „Робинзон Крузо“ и „Граф Монте Кристо“


Прикачен файл:

Автор: Stanimira Dimitrova

Качено на: 01.12.2018