Главни части в простото изречение

Да се припомнят и затвърдят знанията за главните части в изречението, за съгласуването на сказуемото с подлога, за начините на изразяване на подлога и сказуемото.


Прикачен файл:

Автор: Малина Смиленова

Качено на: 21.11.2018