„Серафим“ на Йордан Йовков. Определяне на идеите , ценностите и на ефекта от въздействието на художественото слово

Презентацията подкрепя работата на учениците по темата: определяне начините, по които художественият текст разкрива и утвърждава своите идеи и ценности; постигане на възпитателен ефект; обосноваване чрез примери както от творбата, така и от позицията на личния социален опит.


Прикачен файл:

Автор: Марияна Ангелова

Качено на: 04.12.2018