Средновековието като културна епоха

В ПГСТ „Пеньо Пенев” гр. Пловдив през учебната 2017/2018 година се проведе интерактивен урок на тема: „Средновековието като културна епоха”. С него учениците придобиха компетентности за значението на Средновековието като културна епоха, научиха се да различават отличителните за тази епоха светогледни идеи. Учебните занятия преминаха с демонстрации, много въпроси и забава. Урокът се проведе с участието на господин Гюдженов, който влезе в ролята на истински рицар.


Прикачен файл:

Автор: Elena Ivanova

Качено на: 21.11.2018