Животът, смъртта и човешкото страдание в ,,Зимни вечери” от Христо Смирненски

Урок по литература за цикъла ,,Зимни вечери” на Христо Смирненски.


Прикачен файл:

Автор: Крум Йовков

Качено на: 29.11.2018